Wilt u alle berichten lezen onder het tabblad "Mededelingen!". Ledenwerving en start bridgeseizoen.

Belangrijk

De dinsdagavondbridge start weer op dinsdag 6 september. Maandagmiddagbridge begint op 5 september; zie verder mededelingen.

Wedstrijdleider

Bij verhindering graag afmelden bij de wedstrijdleider! Bel 0525-651819 of 06-22902910.

Secretaris

De secretaris is bereikbaar onder 0525-651944

X