Welkom op onze website!

Informatie voor niet-leden en belangstellenden treft u aan onder het kopje "Clubinformatie".

P R O G R A M M A J U B I L E U M D R I V E 11 M E I 2 0 1 9
10.00 – 10.30 uur: inschrijven en ontvangst met koffie/thee met cake/koek
10.30 – 12.00 uur: 3x 4 spellen
12.00 – 13.30 uur: pauze met lunch en verkoop lootjes
13.30 – 15.30: 4x 4 spellen
15.30 - ?: nazit met uitslag drive, prijsuitreiking en verloting

X